Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Jak získat děti ve věku 6-8 let pro atraktivní fotbal a zážitky ze hry

 
 • Děti chtějí bez jakéhokoliv nátlaku hrát fotbal dle svých pravidel, bez velkého vlivu trenérů, bez poručnictví rodičů, podle vlastního přání, podle svých přání , podle výkonnostních možností, v malých skupinách. To vše vytváří základy pro nadšení pro fotbal po celý život a jen tak se stane fotbal pro děti zážitkem.
 • Fotbal dětí nesmí být fotbalem mládeže, nesmí být veden k fotbalu dospělých
 • Trenérův podíl na zvyšování výkonnosti:hledá a organizuje, podporuje samostatný a nenucený vývoj mladých fotbalistů a tím plní svoji základní úlohu
 
Cíle sportovní přípravy v mladší přípravce
 
 • Výchova k přátelství, spolupráci, příslušnost k mužstvu.
 • Dodržování osobní hygieny
 • „fair play“ soutěžení
 • Zájem o fotbal, radost z prožitků ze hry
 • Kladný vztah ke hře, pravidelná účast na trénincích a zápasech
 • Upevnění zdraví,zajistit optimální tělesný a psychický vývoj
 • Osvojit základní (důležité) dovednosti – technika
 • Podporovat samostatnost,aktivnost, jak v tréninku, tak v zápase
 • Všestranná stimulace pohybových schopnosti a zvláště koordinačních a rychlostně silových
 • Uplatňovat dovednosti ve hře, ve hře se prostorově orientovat
 • Zprostředkovaně dosahovat základní herní myšlenku: „góly dávat, gólům zabraňovat“
 • Učit se skupinovému chování (pomáhat jiným, nechat si pomoci sám, respektovat druhého)
 • Znát nejnutnější pravidla (kop z rohu, kop od branky, výkop,volný kop, penalty, vhazování)
 
Co by měl umět hráč po skončení nácviku v ml.přípravce
 
 • Vedení míče se změnami směru, obejít protihráče jednoduchými kličkami
 • Správně se pohybovat a přibližovat k míči, aby s ním mohl pracovat
 • Dostat pohybující se míč pod kontrolu
 • Umět usměrnit míč žádaným směrem
 • Naučené dovednosti spojovat v v „pohybové řetězce“ a útočnou akci se snažit zakončit střelbou
 • Ve hře se naučit základní prostorové orientaci
 
Co by neměl dělat hráč po skončení nácviku v ml.přípravce
 
 • Shlukovat se u míče
 • Nakopávat míče kamkoliv
 • „nevidět jen míč“ a podle toho bezhlavě konat
 • Vybíhat netakticky, prudce proti soupeři s míčem
 • Padat po kopech a bez kontaktu se soupeřem
 
 
 
Cíle sportovní přípravy ve starší přípravce
 
 • Výchovné a zdravotní cíle: pokračovat, navazovat, na cíle z předešlé etapy ,čistota,hygiena; význam otužování – přiměřené oblečení vzhledem k počasí; dbát nadále na správné držení těla
 • Učit se skupinovému chování (pomáhat jiným, nechat si pomoci, respektovat druhého)
 • Utvářet psychické vlastnosti(ctižádostivost, soutěživost, překonávání překážek a nepříjemných pocitů)
 • Pokračovat v zásadách spolupráce mezi spoluhráči, úkoly pro jednotlivé skupiny: dosáhnout cílů ve hře společně; umět částečně ohodnotit svůj herní výkon; soupeře chápat jako herního partnera
 • Klíčové období v nácviku a zdokonalování dovedností (vytvořit širokou zásobu pro další věkové stupně)
 • Zaměřený, cílený nácvik a zdokonalování herních dovedností; učení probíhá ve hře, nechat rozhodovat samostatně, nedoporučuje se těžší míč(č.4, 300g)
 • Základy taktického jednání v útočné fázi, v obranné fázi, usměrňování rozestavení hráčů,základní návyky součinnosti při dělbě práce mezi skupinami a jednotlivými hráči v družstvu(v rámci jednotlivých postů)
 • Pokračuje stimulace koordinačních schopností , spojovat s dovednostmi
 • Pokračovat ve všestranném pohybovém rozvoji
 • Navázat a rozvíjet získanou úroveň aerobní kapacity
 • Zaměřit se na rozvoj laktátové kapacity společně s výbušnou silou dolních končetin („rychlé nohy“)
 • Poskytovat doplňkové činnosti v tréninku a ve volném čase (miniházená…)
 • Nácvik základních standardních situací
 • Začít s cíleným tréninkem brankáře (vystřídat hráče)
 
Co by měl umět hráč po skončení nácviku ve st.přípravce
 
 • Znát základy hygieny těla a prostředí a každodenně je využívat
 • Zpracovat míč i pod tlakem
 • Vést rychle míč s klamavými pohyby a s uvolňováním se
 • Obejít protihráče pomoci různých kliček
 • Přesně přihrávat na kratší a střední vzdálenost
 • Vystřelit po přihrávce pod tlakem
 • Obsazovat hráče bez míče a s míčem, odebírat míč předskočením
 • Hrát ve svých prostorech a využívat prostory hřiště dle herní situace
 • Spolupracovat ve skupinách v základních útočných a obranných kombinacích
 • Talentovaní hráči využívají vlastní (kreativní) řešení
 • Řešit základní standardní situace
 
Co by neměl dělat hráč po skončení nácviku ve st.přípravce
 
 • Shlukovat se u míče
 • „přisedávat při střelbě“ (velká hmotnost míče, boky zůstávají v zadu…)
 • Bezúčelně provádět výběr místa
 • Pohybovat se pouze po ose vertikální (předozadní)

Přemisťovat se pokud není u míče při zakončení útočné, obranné fáze pomalým poklusem, chůzí.

zdroj:ČMFS, Oddělení vzdělávání trenérů